Speakapps pilots conducted in RUG during 2011Fal.
RWTH Aachen: Niederländisch MK 1+2

Het eindniveau van deze cursus is niveau B2 van het Europees Referentiekader.